Living In The City

Harry Schaumanin säätiö ja Lemminkäinen Talo Oy järjestivät kesän ja syksyn 2013 aikana yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa arkkitehtuurikilpailun koskien kahta lähekkäin sijaitsevaa tonttia Vaasan keskustassa. Kilpailun voitti helsinkiläisen Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n laatima ehdotus ”Solsidan”, joka oli asemakaavamuutoksen pohjana. Contria toimii hankkeen rakennesuunnittelijana.

Info

Ajankohta: 2013-2018
Laajuus:  3 865 br-m2 Österbottens hus,
17180 br-m2 As Oy Vaasan Lyyra, Laudatur ja Priimus
Toimeksianto: Rakennesuunnittelutehtävät
Tilaaja: Harry Schaumanin säätiö/
FAB Österbottens Hus Kiinteistö Oy /
Lemminkäinen Talo Oy
Havainnekuvat: K2S Architects

Avainsanat