Contria har fungerat som huvud- och konstruktionsplanerare för Suurusrehus foderfabrik för fjäderfä i Syd-Österbotten. MAASEUDUNTULEVAISUUS.fi
Contrias 1,5 år långa utvecklingsarbete av verksamheten belönades, då Byggandets Kvalitet BYKVA rf:s bedömningsnämnd beviljade Contria RALA-certifikat 5.3.2013. Certifikatet omfattar…