BI Jarno Haapanen har utnämnts till regiondirektör vid Contrias kontor i Seinäjoki fr.o.m. 1.7.2018. BI (högre YH) Jarkko Mannersuo fortsätter…
Vi söker till kontoret i Vasa och Seinäjoki konstruktionsplanerare för betong- och stålkonstruktionsplanering för såval nybyggnads- som saneringsprojekt. Vi  förutsätter…