Harry Schaumans Stiftelse r.s. och Lemminkäinen Hus Ab anordnade under sommaren och hösten 2013 tillsammans med Vasa stad en arkitekturtävling…
Kvarteret vid Vasa Stadsteater har tidigare till stor del bestått av en parkeringsplats. Nu ska parkeringen flytta under jord så…
​I början på januari 2015 inleddes det andra skedet av Vaasan ammattikorkeakoulus sanering. Första våningen kommer att inrymma ett café…
​Oy Polar Mills Ab bygger ut sin fastighet för att få plats med en ny linje för tillverkning av flingor…
​I Närpes har det under en längre tid funnits behov av en mångfunktionell samlingsplats. Olika intressenter kom således överens om…
Yrkesskolan på Brändö i Vasa renoveras till hälsovårdsutbildningsenhet. Största åtgärden är matsalens utvidgning och innergårdens inglasning. Innergården kommer att bli…
​Invid Brändöbro i Vasa ska byggas ett energilaboratorium för produktutveckling, forskning och skolning. Laboratoriet kommer att vara bl.a. i Vasa…
Ett stort svenskt rum. Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25, erbjuder tryggt boende under fria former ett stenkast från torget. Ett antal…
Kungsgårdens campus är ett campusområde i Vasa som planerats för andra stadiets svenskspråkiga utbildning. Projektet omfattar både nya byggnader och…