Contria Ab blir en del av Solwers-koncernen

Solwers Oyj / Pressmeddelande 15.1.2019

Vasabaserade Contria Ab blir en del av Solwers-koncernen

Vasabaserade konsultbolaget inom byggbranschen, Contria Ab, blir en del av den riksomfattande Solwers-koncernen. Contria grundades 2009 och har sina rötter i över 50 år gamla Insinööritoimisto Timo Teppo Oy och Finnmap-koncernen.

Solwers stärker nu sin närvaro i Österbotten, eftersom bolaget för knappt ett år sedan förvärvade arkitekt- och konstruktionsplaneringsbyrån Polyplan Ab, som har verkat nästan 50 år i Vasa.

Efter affären med Contria består Solwers av elva bolag, med totalt närmare 250 anställda. Till Contrias specialkunnande hör bl.a. Building Information Model (BIM), d.v.s. en helhet av data om byggprocessernas hela livscykel i digital form.

Contria har sedan länge satsat på att ta i bruk och utveckla moderna 3D modellerings- och dimensioneringsprogram. Till Solwers för Contria med sig sin mångåriga erfarenhet samt 22 proffs inom konstruktionsplanering. Utvecklingen av BIM-kompetensen hos Solwers kommer nu att ske från en stark grund och framskrida med fart, konstaterar Solwers Abp:s styrelseordförande Leif Sebbas.

– Det är också viktigt att understryka att vi nu är det enda bolaget i branschen som kan erbjuda så här omfattande och hög nivå av tjänster även för svenskspråkiga kunder, konstaterar Sebbas.

Solwers inledde sin expansion i fjol, och koncernen består nu av elva spetsföretag inom sina branscher. Solwers-bolag i Finland är förutom Contria även Insinööritoimisto W. Zenner, aDT Oy, Polyplan Ab, Finnmap Infra Oy, Oy Rockplan Ltd., Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy, Accado Oy Ab, Insinööritoimisto Pontek Oy och koncernens moderbolag Solwers Ab samt Rockplan Sweden Ab i Sverige.

Solwers centrala affärsidé är kostnadseffektiva och lönsamma arbetsplatser, där onödig byråkrati och rapportering har minimerats. Det här ger bolagens experter möjligheter att fokusera helt och hållet på att utarbeta högklassiga lösningar för kundprojekten.

– Solwers mål är att sammanföra de bästa aktörerna i branschen. Vår strategi är att ytterligare expandera vårt nätverk av spetsbolag. Vår konkurrenskraft grundar sig på vårt nätverk av erfarna och specialiserade bolag och på verksamheten hos varje medlem i nätverket. Nätverket ger dessutom stöd i utvecklingen av verksamheten och kundbetjäningen, betonar Sebbas.

Contria: www.contria.fi

Solwers: https://solwers.fi

Tilläggsinformation till medierna:
Solwers Abp styrelseordförande Leif Sebbas, leif.sebbas@solwers.fi, tfn 0500 447 744