Om oss

Contria Ab är ett konsultbolag inom byggbranschen som grundades 2009 och verkar i Vasa och Seinäjoki. Företaget är specialiserat på konstruktionsplanering. Ägarna har bakom sig en lång arbetshistoria i välrenommerade ingenjörsbyråer, och rötterna sträcker sig från över 50 år gamla Insinööritoimisto Timo Teppo Oy och Finnmap-koncernen.

Företaget är välkänt i regionen och kunderna uppskattar det lokala och snabba beslutsfattandet. Pålitlighet är en grundläggande förutsättning för en stabil och företagardriven konsultbyrå. En av nycklarna till Contrias framgång är att byrån och dess arbetstagare är kända för att hålla sitt ord. En annan framgångsnyckel är Contrias förmåga att hitta de totalekonomiskt rätta lösningarna.

Arbetena arrangeras flexibelt enligt kundernas projekttidsplaner. Contria har fått i uppdrag att genomföra ytterst krävande projekt och slutfört dem inom utsatt tid. Vi verkar numera förutom på hemmamarknaden även i hela Finland. Contria har genomfört krävande uppdrag bl.a. i Helsingfors.

Contrias ägare har satsat på att ta i bruk och utveckla moderna 3D modellerings- och dimensioneringsprogram. Det här har lockat skickliga experter till företaget, och resulterat i en lagom blandning av erfarna yrkesmänniskor och unga, ivriga arbetstagare. Contria satsar på kompletterande utbildning, trivsel och arbetshälsa, vilket gör att omsättningen på personalen är liten.

Vi tillhör Solwers-koncernen som är ett nätverk av företag som är specialiserade på teknisk konsultation och planering.