Kompetenser

Contrias konstruktionsplanerare har följande kompetenser:

  • Planerare av betongkonstruktioner, svårighetsklass exceptionellt krävande, nybyggnation (PV)
  • Planerare av betongkonstruktioner, svårighetsklass exceptionellt krävande, sanering och grundrenovering (PVK)
  • Planerare av betongkonstruktioner, svårighetsklass V+, nybyggnation
  • Planerare av stålkonstruktioner, svårighetsklass V+, nybyggnation
  • Planerare av byggnadsfysik, svårighetsklass V+