Kvalitetssystem

Contrias kvalitetssystem består av verksamhetsanvisningar och modelldokument samt av länkar till behövliga informationskällor. Kvalitetssystemet ger ett starkt stöd för planeringens olika faser samt en enhetlig verksamhetsmiljö. Conttori, Contrias intranet, fungerar som kvalitetssystemets kärna och informationskanal.

Contria Ab har 5.3.2013 beviljats RALA-kvalitetscertifikat för följande tjänster: Konstruktionsteknik (RAK) och Konditionsbedömning och konditionskartering (KUT).

Extern auditering har utförts 5.11.2020.

RALA-certifikat