Bostads Ab Vaasan Lakeankulma

Bostads Ab Vaasan Lakeankulma är ett bostadshöghus med 5-8 våningar. I första våningen finns kontors-, aula- och restaurangutrymmen. Under byggnaden och dess gård finns en parkeringskällare med plats för 80 bilar samt tekniska utrymmen. Våningarna ovan jord har en sammanlagt våningsyta på 9122 m² och källarplanet utgör 3746 m², varav 2587 m² är parkeringskällare.

Info

Byggnadstid: 2014-2016
Våningsyta: 15455 m²
Byggherre: Lakea Oy

Nyckelord