C.J. Hartmans affärshus

Hartmans affärshus byggdes i flere repriser  under åren 1911-13. Byggnaden har under åren inhyst allt från C.J. Hartmans järnaffär, bostäder och kontor till äffarer och restauranger. För att ytterligare förlänga byggnadens livscykel och bibehålla byggnadens ståndsmässiga utseende har fastighetsägaren beslutat att utföra en fasad- och vattentaksrenovering. Contria svarar för projektets konstruktionsplanering.

Info

Tidpunkt: 2015-2017
Uppdrag: Konstruktionsplanering