Folkhälsanhuset, Vasa

Ett stort svenskt rum. Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25, erbjuder tryggt boende under fria former ett stenkast från torget. Ett antal olika föreningar och förbund kommer att ha sina kontor i de två mindre byggnaderna. Den största byggnaden är ett seniorhus byggt enligt Folkhälsans beprövade koncept. Contria Ab har fungerat som konstruktör. Projektet Folkhälsanhuset Wasa omfattar totalt tre byggnader: Rådhusgatan 23 (fd Carl & Carolina) som saneras för kontorsbruk, Rådhusgatan 25 (fd Club 25) i vilken många av Folkhälsans funktioner placeras och ett nybygge längs brandgatan som inrymmer bl.a. restaurang, parkeringskällare och 55 seniorbostäder.

Info

Omfattning 8100 m2

Byggnadstid 5/2013-4/2015

Nyckelord