Kungsgårdens campus, Vasa

Kungsgårdens campus är ett campusområde i Vasa som planerats för andra stadiets svenskspråkiga utbildning. Projektet omfattar både nya byggnader och renovering av gamla byggnader. Contria ansvarar för projektets konstruktionsplanering.

Info

Bruttoyta: 21 700 m2
Lägenhetsyta: 19 400 m2
Totalbudget: 33 milj. €
Beställare: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn