Living In The City

Harry Schaumans Stiftelse r.s. och Lemminkäinen Hus Ab anordnade under sommaren och hösten 2013 tillsammans med Vasa stad en arkitekturtävling gällande två närliggande tomter i centrum av Vasa. Det vinnande förslaget ”Solsidan” hade uppgjorts av Arkkitehtitoimisto K2S Oy, Helsingfors och förslaget ligger till grund för en detaljplaneändring. Contria ansvarar för projektets konstruktionsplanering.

Info

Tidpunkt: 2013
Omfattning: 3 865 br-m2 Österbottens hus
17180 br-m2 As Oy Vaasan Lyyra, Laudatur ja Priimus
Uppdrag: Konstruktionsplanring
Beställare: Harry Schaumans Stiftelse/
FAB Österbottens Hus KOy /
Lemminkäinen Talo Oy
Illustration bilder: K2S Architects

Nyckelord