M-Huset

Info

Byggnadsobjekt: Psykiatriskt sjukhus

Tidpunkt: 2019-2021

Ort: Seinäjoki

Omfattning: 26310 brm²

Stomme: Bärande sandwich-element, pelar-balkstomme, platsgjutna mellanbjälklag

Beställare: Kiinteistö Oy Teknologiakeskus Mediwest

Uppdrag: Konstruktionsplanering, betongelementplanering och verkstadsplanering