Seinäjoki sjukhus, Y-huset

Y-huset vid Seinäjoki sjukhus erbjuder moderna och ändamålsenliga utrymmen för akutvård, forskning och rehabilitering. Målen var högt ställda redan i planeringsskedet, då det beslöts att tillbyggnaden ska ha en livslängd på 100 år. Contria fungerade som konstruktionsplanerare för bygget och förutom den egentliga konstruktionsplaneringen ingick också elementplanering i uppdraget.

Info

Volym: 152 000 m3
Bruttoyta: 33 870 m2
Beställare: Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Seinäjoki stad