Tervajoki skola, Lillkyro

Skolprojektet i Tervajoki omfattar byggandet av en ny skola på ca 1 650 m2-vy, samt omändring av gamla Köpingin koulus lokaler på ca 370 m2vy till daghem. Som en speciallösning för objektet kan nämnas att Köpingin koulus gamla pålgrundade bottenplatta delvis revs, för att möjliggöra installation av nya avlopp.  Contria verkade som konstruktionsplanerare för objektet.

Info

Omfattning: ca 2020 m2-vy