Veljekset Keskinen Oy

Veljekset Keskinen Oy har de senaste åren utvidgat i snabb takt. Under de fyra senaste åren har bolaget byggt nya lokaler på cirka 5 000 m² per år. Contria har deltagit i projekten sedan år 2015, och under den tiden har man byggt en utvidgning mot älven, med butikslokaler med gul fasad, vilka färdigställdes sommaren 2016. Genast därefter startade bygget av den blå, så kallade nya huvudentrén, som också rymmer en restaurangvärld och en entréhall. Det tredje delområdet omfattar bygget av gatan, Kauppakatu, som löper genom Kyläkauppa och möjliggör genomfart från den nya entrén till matboden (Ruokapuoti) och från matboden till varuhuset. För gatan har byggts en 115 m lång betongstomme i två våningar, vilken har byggts och monterats inuti den befintliga byggnaden. Contria Ab har utfört konstruktions-, betongelements- och verkstadsplaneringen till Kyläkauppas projekt.

Info

Beställare: Veljekset Keskinen Oy
Objekt: Utbyggnaden mot älven, nya entrén, Kyläkauppas gata
Area: cirka 5 000 m² + 5 000 m² + 5 000 m²
Tidpunkt: 2015–2017
Betongelement: Betset Oy
Uppdrag: Konstruktionsplanering, betongelementplanering och verkstadsplanering

Nyckelord