Strandgatan 3, Vasa
Lennart Backmans gamla ångbåtskontor på Strandgatan 3 genomgick åren 2006-2011 ett omfattande saneringsprogram som innefattade…