Hartmans affärshus byggdes i flere repriser  under åren 1911-13. Byggnaden har under åren inhyst allt från C.J. Hartmans järnaffär, bostäder…
KOy Itikanmäki i Seinäjoki erbjuder kontorsutrymmen av hög klass. Contria ansvarade för konstruktions- och elementplanering, samt produktionsritningar för stålkonstruktionerna.
Kontors- och produktionsbyggnad i Runsor i Vasa. Contria verkade som konstruktions- och elementplanerare för objektet.
Modern kontorsbyggnad i Runsor i Vasa. Contria verkade som konstruktions- och elementplanerare för objektet.