U-byggnaden kommer att innefatta nya ändamålsenliga utrymmen för sjukhusets apotek, inklusive lager- och arkivutrymmen, samt utrymmen för isotopundersökningar. Contria står…
​I början på januari 2015 inleddes det andra skedet av Vaasan ammattikorkeakoulus sanering. Första våningen kommer att inrymma ett café…
​I Närpes har det under en längre tid funnits behov av en mångfunktionell samlingsplats. Olika intressenter kom således överens om…
Yrkesskolan på Brändö i Vasa renoveras till hälsovårdsutbildningsenhet. Största åtgärden är matsalens utvidgning och innergårdens inglasning. Innergården kommer att bli…
​Invid Brändöbro i Vasa ska byggas ett energilaboratorium för produktutveckling, forskning och skolning. Laboratoriet kommer att vara bl.a. i Vasa…
Kungsgårdens campus är ett campusområde i Vasa som planerats för andra stadiets svenskspråkiga utbildning. Projektet omfattar både nya byggnader och…
Kvarteret Allegro i Jakobstads absoluta centrum är ett nytt landmärke i staden. Kvarteret inrymmer utbildningsutrymmen, affärslokaler, kontor, restaurang och en…