​I början på januari 2015 inleddes det andra skedet av Vaasan ammattikorkeakoulus sanering. Första våningen kommer att inrymma ett café…
Yrkesskolan på Brändö i Vasa renoveras till hälsovårdsutbildningsenhet. Största åtgärden är matsalens utvidgning och innergårdens inglasning. Innergården kommer att bli…
Kvarteret Allegro i Jakobstads absoluta centrum är ett nytt landmärke i staden. Kvarteret inrymmer utbildningsutrymmen, affärslokaler, kontor, restaurang och en…
Lennart Backmans gamla ångbåtskontor på Strandgatan 3 genomgick åren 2006-2011 ett omfattande saneringsprogram som innefattade gårdsarbeten, rörsaneringar och övriga hustekniska…