​I början på januari 2015 inleddes det andra skedet av Vaasan ammattikorkeakoulus sanering. Första våningen kommer att inrymma ett café…
Yrkesskolan på Brändö i Vasa renoveras till hälsovårdsutbildningsenhet. Största åtgärden är matsalens utvidgning och innergårdens inglasning. Innergården kommer att bli…
Kungsgårdens campus är ett campusområde i Vasa som planerats för andra stadiets svenskspråkiga utbildning. Projektet omfattar både nya byggnader och…
Kvarteret Allegro i Jakobstads absoluta centrum är ett nytt landmärke i staden. Kvarteret inrymmer utbildningsutrymmen, affärslokaler, kontor, restaurang och en…