Utnämning: Regiondirektör

BI Jarno Haapanen har utnämnts till regiondirektör vid Contrias kontor i Seinäjoki fr.o.m. 1.7.2018.

BI (högre YH) Jarkko Mannersuo fortsätter som projektchef.