Utnämning: Verkställande direktör

Byggnadsingenjör Jarno Haapanen har utnämnts till Contria Ab:s verkställande direktör fr.o.m 1.6.2021. Han har tidigare verkat som regiondirektör vid Contrias kontor i Seinäjoki.

Kenneth Grönroos fortsätter som sakkunnig inom byggnadskonstruktion. Byggnadsingenjör Jack Sandén har utnämnts till enhetschef vid Contrias kontor i Vasa fr.o.m. 1.6.2021.