Palvelut

Contria on uudis- ja korjausrakennesuunnitteluun erikoistunut konsulttiyhtiö.

Uudisrakennesuunnittelu

Oikeiden ratkaisujen suunnitteleminen kustannustehokkaasti vaatii kokemusta ja mallinnustyökalujen hallintaa. Pätevöitynyt henkilöstömme on sitoutunut yhteisen päämäärän saavuttamiseen tekemällä laadukkaat ja kustannustehokkaat suunnitelmat aikataulussa. Tarjoamme uudisrakennuskohteiden rakenne- ja valmisosasuunnittelua.

 • runkorakenteiden suunnittelu
 • BIM-tietomallinnus
 • rakennusfysikaaliset tarkastelut
 • FEM-laskenta
 • valmisosasuunnittelu
 • rakenteellisen turvallisuuden tarkastukset

Korjausrakennesuunnittelu

Korjauskohteen suunnittelussa tarvitaan vanhojen rakennustapojen tuntemusta. Kokeneet rakennetekniikan asiantuntijamme huolehtivat, että rakenteille asetetut lujuus- ja rakennusfysikaalisetvaatimukset täyttyvät. Viimeisimmät referenssikohteemme kertovat Contrian korjausrakennesuunnittelun vahvasta asiantuntija-asemasta pohjanmaalla.

 • rakennusfysikaaliset tarkastelut
 • peruskorjaus-, laajennus- tai muutossuunnittelu
 • purkusuunnittelu
 • haitta-ainekartoitukset
 • kuntotutkimukset ja -kartoitukset (arviot)
 • rakenteiden vaurioselvitykset

Rakennusfysiikka

Rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan ymmärtäminen on ehdoton lähtökohta rakennuksen ulkovaipan rakenneratkaisujen suunnittelussa. Korjauksen laajuus ja kattavuus määrittyvät kuntotutkimusten perusteella. Kuntotutkimus pyrkii selvittämään ongelman aiheutumisen syyt ja seuraukset. Tutkimusten avulla selvitämme mistä aiheutuu kosteus-, home- tai sisäilmaongelmia. Tarjoamme rakennusten kuntotutkimuksia ja kuntokartoituksia eli kuntoarvioita.

 • kuntotutkimukset ja -kartoitukset
 • haitta-ainetutkimukset (asbesti, PAH-yhdisteet jne.)
 • sisäilmatutkimukset
 • kosteuskartoitukset ja -mittaukset

Valmisosasuunnittelu

Valmisosasuunnittelun tavoitteena on nimensä mukaisesti suunnitella asennusta vaille valmis rakennusosa. Teemme 3D-mallinnuksen avulla valmisosasuunnitelmia. Contrian suunnittelijoilla on pitkä kokemus haastavista betonielementti- ja teräsrakenteiden konepajasuunnittelukohteista.

 • betonielementtisuunnittelu
 • teräsrakenteiden konepajasuunnittelu
 • puuelementtisuunnittelu
 • kuorisuunnittelu

BIM-tietomallinnus

”Rakennuksen tietomalli (Building Information Model) on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa.” 3D-mallintaminen on ollut rakennesuunnittelun työkaluna Contrialla jo mallinnusohjelmistojen alkumetreistä lähtien.