Laatujärjestelmä

Contrian laatujärjestelmä koostuu toimintaohjeista ja malliasiakirjoista sekä linkeistä tarvittaviin tietolähteisiin. Laatujärjestelmä antaa vankan tuen suunnittelun eri vaiheisiin sekä yhdenmukaisen toimintaympäristön. Conttori, Contrialaisten intranet, toimii laatujärjestelmän ytimenä ja tiedotuskanavana.

Contrialle on myönnetty RALA laatusertifikaatti 5.3.2013 seuraaville palveluille; Rakennetekniikka (RAK) ja Kuntoarviointi- ja kuntotutkimus (KUT).

Ulkoinen auditointi on suoritettu 14.11.2022.

RALA-sertifikaatti