Tietosuojaseloste

Yleistä
Henkilötietoja käsitellään noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa varmistaaksemme ettei yksityisyys vaarannu kuten EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 ja Henkilötietolaki (523/1999) edellyttävät.
Contriassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita. Täytämme lakisääteiset velvoitteet sekä muut sopimusvelvoitteet. Hoidamme velvollisuutemme työnantajana sekä yhteistyökumppanina. Yhteistyökumppaneidemme kanssa meillä on voimassa olevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset.

Rekisterinpitäjä ja henkilötiedon käsittelijä
Contria Oy toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötiedon käsittelijänä.
Contria Oy, Rauhankatu 17, 65100 Vaasa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla lakisääteisten velvoitteiden tai sopimukseen perustuva käsittely ja asiakkuuksien hoito. Käsittelyperusteena voi olla myös henkilön suostumus, rekrytointi tai muu vastaava laillinen peruste.

Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla henkilöllä on oikeus saada tiedot omista henkilötiedoista.
Jos esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimea. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen henkilötietosi poistetaan.
Tietosuojaa ja rekisteröityjä koskevat yhteydenotot contria(a)contria.fi

Miten keräämme henkilötietoja?
Keräämme henkilötietoja henkilöltä itseltään esim. sähköpostien, käyntien, puhelujen ja sosiaalisen median yhteydessä.

Mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja; yritysten ja henkilöiden yhteystietoja (kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), ja verkkosivujemme käyttötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin; lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen, toimeksiantojen-, asiakas-, kumppani- ja yhteistyösuhteiden luomiseen sekä ylläpitoon, rekrytointitarkoituksiin, koulutukseen, tiedottamiseen ja viestintään sekä markkinointiin ja verkkosivujemme tietoturvallisuuden varmistamiseen.

Evästeiden käyttö:
Käytämme evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja) palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käytämme evästeitä myös sisällön yksilöimiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeiden avulla voimme muun muassa tarjota paremmin ajantasaisia ja yksilöllisiä palveluja näyttämällä käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä. Niiden avulla myös mahdollistetaan esimerkiksi sisäänkirjautuminen ja todennus, henkilökohtaisten asetuksien ja määrityksien tallentaminen, sivustojemme toiminnan analysointi sekä petoksien torjuminen. Käyttäessäsi verkkopalveluitamme ne keräävät esimerkiksi seuraavia tietoja: IP-osoitteen, mitä linkkejä käytät, mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut, miltä sivulta tulet ja millä vierailet, selailun ajankohdan, selaimesi tai sovelluksen tyypin ja muita vastaavia tietoja. Sivustomme ja palvelumme saattavat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä.
Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan, ja ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat olemassa määräajan, ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen, ellet itse poista niitä sitä ennen.
Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi.
Evästeiden käyttöä voit säädellä selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa.
Tietosuojaa ja rekisteröityjä koskevat yhteydenotot contria(a)contria.fi